Risico’s geassocieerd aan anticonceptiemiddelen

WHOMEC 2015 - UKMEC 2009 - Pr Ulysse Gaspard

Cardiocirculatoire stoornissen en vasculaire risicofactoren

CHC POC LNG-IUS Cu-IUD
Vroegere of huidige DVT (diepe veneuze trombose) of longembolie Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Atherotrombose (waaronder myocardinfarct) Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Trombotisch of hemorragisch CVA (cerebrovasculair accident) Onaanvaardbaar
Vroeger of huidig TIA (transiënte ischemische aanval) Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Familiaal antecedent eerste graad veneus of arterieel accident Afgeraden
Familiaal antecedent eerste graad veneus of arterieel accident Aanvaardbaar na volledig en gunstig cardiologisch en hemostatisch onderzoek
Aangeboren hartafwijkingen Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Hartdecompensatie Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Fibrillatie Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Hartklepaandoeningen Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Pulmonale hypertensie Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Endocarditis Afgeraden of zelfs onaanvaardbaar, afhankelijk van specifiek probleem
Verworven coagulatiestoornis ⇒ trombofilie 1 Tijdelijk afgeraden Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Erfelijke coagulatiestoornis ⇒ trombofilie 2 Vaak onaanvaardbaar, te bespreken met de cardioloog Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Spataders Aanvaardbaar
140 / 90 < hypertensie < 159 / 94 Afgeraden of aanvaardbaar indien regelmatige controle BD
Hypertensie > 160 / 95 Onaanvaardbaar
Hypertensie in combinatie met vasculaire stoornissen (retinopathie, nefropathie, angina, enz.) Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Hypertensie tijdens eerdere zwangerschap Aanvaardbaar
Migraine zonde aura Aanvaardbaar, maar controle aangeraden
Migraine met aura (o.a. focale, visuele, auditieve stoornissen) Onaanvaardbaar. Indien bezig, meteen stopzetten Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Systemische lupus erythematosus Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanbevolen, behalve bij ernstige trombocytopenie (bloedingen)
Diabetes (type 1 en 2) zonder vasculaire complicaties Aanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Diabetes met vasculaire complicaties Afgeraden Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Diabetes sinds meer dan 20 jaar Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Niet-behandelde hypercholesterolemie als LDL > 2,2 g / l Niet aangeraden wegens verhoogd vasculair risico
Niet-behandelde hypertriglyceridemie als Trigl > 2,0 g / l Niet aangeraden wegens risico op pancreatitis

Andere aandoeningen dan cardiocirculatoire stoornissen

CHC POC LNG-IUS Cu-IUD
Leveradenoom of hepatoom Onaanvaardbaar Afgeraden Afgeraden
Hepatopathie (met inbegrip van hepatitis) Aanvaardbaar als levertests weer normaal zijn Aanvaardbaar als levertests weer normaal zijn Aanvaardbaar als levertests weer normaal zijn
Gedecompenseerde cirrose Onaanvaardbaar Afgeraden Afgeraden
Niet chirurgisch behandelde cholelithiase Afgeraden Afgeraden
Cholelithiase met eerdere COC Afgeraden Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Ernstige chronische of acute nierinsufficiëntie Onaanvaardbaar Afgeraden Afgeraden
Sikkelcelanemie
Ziekte van Raynaud Aanvaardbaar, behalve bij lupusanticoagulans
Intestinale ontstekingsziekten zonder ernstige malabsorptie
Intestinale ontstekingsziekten met ernstige malabsorptie Onaanvaardbaar wegens risico op zwangerschap Onaanvaardbaar wegens risico op zwangerschap
Epilepsie Afgeraden wegens risico op zwangerschap bij gebruik van anti-epileptica 4 Afgeraden wegens risico op zwangerschap bij gebruik van anti-epileptica 4
Depressie

Borstaandoeningen

CHC POC LNG-IUS Cu-IUD
BRCA1-mutatie Afgeraden Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Huidige of vroegere borstkanker Onaanvaardbaar Onaanvaardbaar Onaanvaardbaar
Goedaardige aandoeningen van de borst (mastopathia chronica cystica, stabiel fibroadenoom, enz.) Aanvaardbaar met controle Aanvaardbaar met controle Aanvaardbaar met controle

Aandoeningen van de voortplantingsorganen

CHC POC LNG-IUS Cu-IUD
Vaginale bloeding zonder bekende oorzaak Onaanvaardbaar zonder diagnose Niet aanbevolen zonder diagnose Niet aanbevolen zonder diagnose Niet aanbevolen zonder diagnose
Endometriose Aanvaardbaar
Dysmenorroe Aanvaardbaar
Fibromyoom
Ectropion van de cervix
CIN (Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie) en baarmoederhalskanker (in afwachting van behandeling) Aanvaardbaar Opstarten afgeraden Opstarten afgeraden
Baarmoederkanker (in afwachting van behandeling) Opstarten afgeraden Opstarten afgeraden
Eierstokkanker (in afwachting van behandeling) Opstarten afgeraden Opstarten afgeraden
Goedaardige tumoren van de eierstokken (waaronder cysten)
Actieve seksueel overdraagbare aandoening Opstarten afgeraden voor behandeling Opstarten afgeraden voor behandeling
Actieve adnexitis (PID) Opstarten afgeraden voor behandeling Opstarten afgeraden voor behandeling
HIV Aanvaardbaar, behalve bij antiretrovirale therapie Aanvaardbaar, behalve bij antiretrovirale therapie Aanvaardbaar met controle Aanvaardbaar met controle
Mola-zwangerschap Niet aanvaardbaar indien HCG ↗ Niet aanvaardbaar indien HCG ↗

Kenmerken of specifieke leefwijze

CHC POC LNG-IUS Cu-IUD
Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Leeftijd > 35-40 jaar en vermoeden van vasculaire of metabole aandoening Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
BMI > 35 Afgeraden wegens vasculair / metabool risico ↗
Roken zonder andere geassocieerde risico’s Aanvaardbaar
Roken als > 35 jaar en minder dan 15 sigaretten / dag Afgeraden
Roken als > 35 jaar en meer dan 15 sigaretten / dag Onaanvaardbaar
Post partum zonder borstvoeding Aanvaardbaar > 21 dagen post partum
Post partum met borstvoeding Onaanvaardbaar
Post abortum eerste en tweede trimester Aanvaardbaar, behalve bij septische abortus Aanvaardbaar, behalve bij septische abortus
Geneesmiddelen die een invloed hebben op het katabolisme van steroïden 4 Afgeraden wegens risico op zwangerschap Afgeraden wegens risico op zwangerschap
Grote chirurgische ingreep (> 30 min.) met immobilisatie ≥ 48 u. Onaanvaardbaar Aanvaardbaar Aanvaardbaar
Kleine chirurgische ingreep (< 30 min.), maar met immobilisatie > 48 u. Afgeraden
Kleine chirurgische ingreep met immobilisatie < 48 u.
Immobilisatie wegens ziekte, verlamming Afgeraden